Klassikaline maniküür vs püsilakk vs geelküüned

Imettegevaid ja ennekuulmatuid tooteid on ilumaailmas alati olnud ning saab ilmselt olema ka tulevikus.

Selgitamaks püsilaki erinevust ja sarnasust geelküüntele, tuleb laskuda molekulide tasandile ning otsida erinevusi molekulidevahelistes sidemetes.

Klassikaliste geelküünte taga peitub tihe võrgutaoline molekulaarne struktuur ja väike molekulaarmass, mis muudab geelid lahustitele (nt atsetoon) vastupidavaks.

Püsilakid, küünetehnikute maailmas tuntud ka kui soak-off geelid, on aga hõredama stuktuuriga ning pikkade molekulidevaheliste sidemetega, mis on tundlikud lahustitele ning seega purunemisaltimad.

Viimatinimetatud omadus annabki võimaluse püsilakki kergesti lahusti abil naturaalselt küünelt lahti sulatada.

Geellakkide lahustipõhise eemaldamise taga on mitmete geelile oluliste omaduste kadumine, mistõttu võivad probleeme tekitada liigne elastsus, kiire värvikadu, suur allergiarisk ning vähene vastupanu kodukeemiale.