Eesti moeloojad: moevaldkond Eestis vajab toimivat koostöövormi

Moevisiooni ümarlaual Baltika kvartalis leidsid Eesti tippdisainerid ja moeeksperdid, et valdkonna arenguks ning välisturgudel edukaks olemiseks on vaja ühendada jõud ning luua toimiv koostöövorm, mis võimaldaks paremini kogemusi vahetada, ühtselt rahvusvahelist oskusteavet sisse osta ning tõsta sektori ekspordivõimekust.

Fotod:Marina Rusakova

Ümarlaua moderaatori, moelooja Oksana Tanditi sõnul jäi positiivse noodina selgelt kõlama soov koostööd teha ning tunnistamine, et seni on tegutsetud liiga omaette. „Eesti moe tipptegijad näevad, et nii nagu seni edasi minnes valdkonna arengus hüpet ei toimu ning ollakse nõus omavahel konkureerimisest kaugemale vaatama,“ rääkis ta.

Ümarlaual kõneldu põhjal koostati hea tahte memo, mida kogunetakse uuesti arutama kahe nädala pärast, mil valmib ka konkreetne tegevusplaan valdkonna koostöövormi loomiseks ning uuendatud dialoogiks riigi ja loomemajandust finantseerivate organisatsioonidega. „Ootame kindlasti kõiki moevaldkonnas tegutsejaid, kes sooviksid siin kaasa mõelda ja reaalselt panustada, samuti EASi esindajaid, kes loomemajanduse valdkonna eest vastutavad, meiega ühinema,“ kutsus Oksana Tandit.