Ajakirja tellimine

Ajakirja ilmub 4 korda aastas:

KEVAD  aprill/mai

SUVI      juuli/august

SÜGIS   september/oktoober

TALV    detsember/jaanuar

Peatoimetaja:
Kertti Viru
kertti@iluguru.ee

Reklaam:

Nordicom
+372 5666 7770
reklaam@nordicom.ee

Tootmine:
Puffet Invest OÜ
Layout:
Janar Siniväli

Küljendus:
Gridline OÜ

Väljaande materjalide kasutamine ainult IluGuru toimetuse loal. Toimetuse arvamus ei ühti alati kaasautorite arvamusega. Toimetus ei vastuta reklaamtekstide sisu ja keelekasutuse eest.

Iluteenuseid pakkuvad või ilu- ja heaoluteenustega seotud juriidilised isikud Vormista tellimus Tellimus hakkab kehtima järgmisest numbrist. Juba ilmunud ajakirju järele ei saadeta

Kui soovite oma tellimuse aadressi muuta, siis saatke meile kiri info[ät]ilugu

Eraisikud Vormista tellimus Ajakiri ilmub aprillis, juulis, septembris ja detsembris 4 numbrit  4 x 2.9=11.6 €